Skip to content

男子肖像,佛朗哥・贊尼尼 Franco Zannini,1987

NT$6,800 Regular price
Unit price
per 
Shipping calculated at checkout.

男子肖像 
  佛朗哥‧贊尼尼Franco Zannini
  油彩.紙板
  12x15.1cm
  1978

威尼斯藝術家,同時為當地著名詩人、文學家。其繪畫具備深厚的人文特質,在淡漠中呈現優雅的文學性。

 

Availability